عنوان سوال: اسکن ریه
       متن سوال :  با سلام...من اسکن ریه کردم و رادیولوزی ریه هم دادم.در رادیولوژی نوشته برونشیت خفیف دارم.در اسکن ریه هم نوشته همه چیز نرماله.اما متصدی مرکز تصویربرداری بهم گفت عفونت نداری و فقط حجم ریه هات بیشتره.این خطرناکه؟؟؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تاریخ ثبت:  31/06/1393 سوال کننده: هادی اطلاعات تماس : ...

ابزار هدایت به بالای صفحه